қазақша орысша сайтын картасы конак кітабы English


Оқу ісі жөніндегі проректор Оқу-әдістемелік басқарма Тіркеу офисі Компьютер орталығы Студенттік бөлімі Кәсіптік практика


ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК БАСҚАРМА


ОӘБ басшысы с.ғ.к., доцент Тәжітаева Р.С.

Оқу-әдістемелік басқарма оқу үдерісін ұйымдастыру және басқару  жүйесіндегі негізгі құрылымдық бөлімі болып саналады.

Университет қабырғасы қаланғаннан бері оқу процесін жоспарлау, ұйымдастыру бойынша сапалы мамандар даярлауды сараптау, оқу процесінің нәтижелерін нақтылау, оқу және оқу-әдістемелік жұмыстарының нормативтік құжаттарын әзірлеу міндеттерін орындап келеді.

Өзінің білім беру аясында ҚР БжҒМ нормативтік-құқықтық актілерін, оқу үдерісіЕрежесі мен университеттің Жарғысын басшылыққа алады.

Қазіргі таңда Оқу-әдістемелік басқарма "Сырдария" университеті саясаты мен мақсаттарын іске асыруда келесі қызметтерді атқарады:

  • Оқу үрдісін әдістемелік, ғылыми – әдістемелік, ақпараттық қамтамасыз ету.
  • Білім алушылардың контингентін, олардың бейіні, дайындық деңгейі және мүмкіндіктері негізінде әдістемелік қамтамасыз ету.
  • Жұмыс оқу жоспарын мен модульдік білім беру бағдарламасын, оқу жұмыс бағдарламаларын әзірлеу және олардың МЖМБС- ның талаптарына сәйкестігін сараптау.
  • Оқытудың жаңа технологиялары, оның ішінде кредиттік оқыту технологиялары бойынша оқу әдістемелік және ғылыми- әдістемелік құжаттар әзірлеу және енгізу.
  • Ғылыми жобаларды, ғылыми – әдістемелік әзірлемелерді әзірлеу және олардың нәтижелерін оқу үрдісін енгізу.
  • Оқулықтар, пәндердің оқу-әдістемелік кешендерін, электрондық тасымалдағыш құралдарын және дидактикалық материалдарды әзірлеуді ұйымдастыру және сараптау.
  • Оқу-әдістемелік жұмысты жетілдіру мақсатында тақырыптық ғылыми, ғылыми-әдістемелік семинарлар, конференциялар, вебинарлар, кеңестер ұйымдастыру және өткізу.
  • Оқытушылар мен қызметкерлердің біліктілігін арттыруды ұйымдастыру.
  • Білім алушылардың өзіндік жұмысын және кәсіби практикаларын әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу.
  • Оқу-әдістемелік жұмыстарының мониторингі.

Бұл қызметтер құрылымдық бөлімшелердің басшыларымен өзара ықпалдастығында жүзеге асырылып, оқу-әдістемелік қызметінде жоғарғы сапаға қол жеткізуге болады.

Оқу-әдістемелік басқарма оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, диспетчерлік, кәсіби практикаға жетекшілік бағыттар бойынша жұмыстар жүргізеді.


2018 ж. ОӘБ басшысы с.ғ.к., доцент Тәжітаева Р.С. ұжымымен

1998 жылы "Сырдария" университеті ашылғануақытта оқу-әдістемелік бөлім құрылып, басшылық қызметін 2000-2001 оқужылдары аралығында х.ғ.к., доцент Ө.А. Алтаев, 2001-2003 жылдар аралығында Ғ.Қ. Бейсенова, 2003-2011 оқу жылы аралығында С.Д. Мамраимов, 2011-2012 оқу жылында Б.С. Тоқмурзаев, 2012-2014 оқу жылы аралығында т.ғ.к. С.Н. Апашева, 2014 жылдан бастап оқу әдістемелік басқарма басшысы қызметін с.ғ.к., доцент Р.С. Тәжітаева атқаруда.

Қазіргі таңда, басқарманың құрамында 9 маман қызмет атқарады: басқарма басшысы с.ғ.к., доцент Р.С. Тәжітаева, басқарма басшысының орынбасары ғ.м., аға оқытушы З.М. Оралова, әдіскерлер А.К. Аширханов, Н.Б. Муса, А.Н. Жанаева, кәсіптік практика жетекшісі ғ.м. Е.Т. Әбіш, кәсіптік практика әдіскері Г.А. Теңізбаева, диспетчерлер З.Ғ. Жамберова, Г. Қанторе


ОӘБ басшысының орынбасары,
ғылым магистрі Оралова З.М.

ОӘБ әдіскері,
ғылым магистрі Аширханов А.К.

Диспетчер Қантөре Г.Б.


ОӘБ әдіскері,
ғылым магистрі Мұса Н.Б.

Кәсіптік практика жетекшісі
ғылым магистрі Әбіш Е.Т

Кәсіптік практика әдіскері
ғылым магистрі Теңізбаева Г.А.

Диспетчер Жамберова З.Ғ.Құжаттар


Пәнінің оқу (модульдік) бағдарламасын әзірлеу
Пәнінің оқу (модульдік) жұмыс бағдарламасын әзірлеу
Пәннің бағдарламасының (sillabus) жасалуы мен мазмұнына қойылатын жалпы талаптар
Практикалық (семинар) және зертханалық сабақтарды өткізу жоспарын әзірлеу
Оқытушының жетекшілігімен жүргізілетін студенттің өзіндік жұмысының (ОСӨЖ) тапсырмаларын орындау
Курстық жұмысты (жобаны) орындауға арналған әдістемелік нұсқауын дайындау
Құрылым ережесі. Оқу-әдістемелік басқарма
Модульді білім беру бағдарламасын дайындау
Қорытынды мемлекеттік аттестаттау бойынша бағдарламалар мен билеттерді әзірлеу
Оқу-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру және жүзеге асыру
Мамандықтың жұмыс оқу жоспарын дайындау
Мамандықтың элективті пәндер (модульдер) каталогын дайындау
Біздің мекен-жайымыз:
160500, Түркiстан облысы, Жетісай қаласы, Әуезов көшесі, 11.
Телефон: 8(72534) 6-14-63, 6-14-27
Факс:        8(72534) 6-14-63, 6-20-08
Е-mail: sirdariya@mail.ru

free counters
^ Жоғары шығу